London Bookkeeping Services Ltd
 
Hem
Tjänster
Skattedeklarationer
Sekreterartjänster
Kunder i utlandet
Era besparingar
bokföring i london
Avgifter/priser
skattetjänster i london
Jobb
 redovisningstjänster i england
Kontakt
bokföring i london
Länkar
 
Home

Vår Londonbaserade firma specialiserar sig på att tillhandahålla redovisnings- och bokföringstjänster till småföretag och nyetablerade företag.

För kunder som vill starta en ny verksamhet eller ett nytt företag i London eller Storbritannien kan vi ge full hjälp med företagsbildningar och vid behov även hjälpa till med ett antal ärenden såsom registrering hos skattemyndigheterna, momsregistrering och löneregistrering. Vi kan även agera som ert Storbritannienregistrerade kontor och presentera er för banker. För kunder som är ovana vid affärer i Storbritannien kan vi tillhandahålla fullständig information om alla redovisnings- och efterlevnadsfrågor som måste iakttas när man utför affärer i London och Storbritannien.

Vårt fullständiga utbud av tjänster inkluderar redovisningstjänster såsom upprättande av årsredovisningar och skattedeklarationer, bokföring, förvaltningsrapporter, mervärdesskattedeklarationer, lönehantering och företagsbildningar. Vi erbjuder ett fullständigt urval av tjänster för hantering av alla redovisningskrav och regler som gäller för företag med affärsverksamhet i Storbritannien.

Vi är insatta i de redovisnings- och bokföringskrav som gäller för småföretag och nyetablerade företag och har tillräcklig erfarenhet för att säkerställa att alla dessa frågor hanteras smidigt, effektivt och så kostnadseffektivt som möjligt. Vår personal kan garantera att alla redovisningsfrågor sköts på ett professionellt sätt.

Vi inbjuder er att besöka vår webbplats för mer information om våra bokförings- och redovisningstjänster i London. När du besöker webbplatsen, kommer allt innehåll att vara på engelska. Dessutom måste all korrespondens ske på engelska.

Klicka här för att besöka webbplatsen!

Visit our page on the FreeIndex Bookkeepers directory
KONTAKT OSS +44 207 3718888 - E-POST INFO@LBKS.CO.UK
KONTAKT OSS För EN GRATIS KONSULTATION
+44 207 3718888
INFO@LBKS.CO.UK